Zápisnice

2017

Rada Európskej zberateľskej spoločnosti sa zišla dňa 17.11.2017 v Snine.

Medzi troma hranicami – Podujatie sa konalo dňa 10. septembra 2017 v obci Osadné. Názov podujatia bol inšpirovaný troma hranicami, ktoré formujú východné Slovensko – hranica s Maďarskom na juhu, s Ukrajinou na východe a s Poľskom na severe. Všetky tieto tri hranice na pozadí historických udalostí spojených s dvoma svetovými vojnami zaznamenali určitý pohyb. Pre okres Snina bola najvýznamnejšia udalosť v tomto smere Malá vojna, ktorá viedla k rozdeleniu a prakticky aj zániku okresu v období druhej svetovej vojny. Okrem toho, nielen územné hranice, ale aj konfesionálne hranice formovali v minulosti obraz tohto kraja. Podujatie pozostávalo z dvoch samostatných častí – turistickej a vzdelávacej. V rámci turistiky bol zorganizovaný výstup k historickému trojhraničnému stĺpu, krorý sa nachádza v lesoch nad obcou Osadné. Ten počas druhej svetovej vojny spájal hranice Nemeckej ríše, Slovenského štátu a Maďarska. Pochodu sa zúčastnilo viac ako 40 turistov. Tí v rámci benefitov za účasť dostali od Európskej zberateľskej spoločnosti tričko, odznak a pohľadnicu s logom podujatia. Okrem toho i písacie pero, pohľadnicu a balón s logom Dní európskeho kultúrneho dedičstva, pri príležitosti ktorého bolo toto podujatie konané. V rámci vzdelávacej časti sa po návrate z turistiky konal v priestoroch obecného úradu prednáškový seminár. Obec Osadné pohostila turistov kapustnicou a v rámci múčnika šiškami. V rámci semináru zazneli tri prednášky v podaní Mgr. Jána Bocana, prot. ThDr. Petra Soroku PhD. a Jozefa Nováka. Samotného seminára sa zúčastnilo viac ako 80 záujemcov o regionálnu históriu. Mrg. Bocan prezentoval rovnomennú publikáciu, ktorú zostavil a vydala Európska zberateľská spoločnosť v limitovanom náklade 100 kusov. Doprava bola taktiež zabezpečená. Organizátorom podujatia bolo občianske združenie Európska zberateľská spoločnosť, s poluorganizátormi podujatia boli občianske združenie Krypta a obec Osadné. Podujatie si vyslúžilo kladný ohlas v radoch verejnosti. Pozvánka na podujatie bola odvysielaná aj v Radiu Víkend v sobotu tesne pred uskutočnením podujatia.

Sada mincí – V spolupráci s Slovenskou numizmatickou spoločnosťou pobočka Humenné bola vydaná pamätná ročníková sada obehových mincí venovaná 700. Výročiu prvej písomnej zmienky mesta Humenné. Tá bola prezentovaná počas pravidelnej členskej schôdze numizmatickej pobočky v Humennom dňa 11. septembra 2017.

Výstava minerálov – Za zmienku stojí i výstava s názvom Minerály pod lupou, ktorá sa konala v múzeu v obci Zemplínske Hámre dňa 15. októbra 2017. Textové panely zapožičali pracovníci múzea v obci od pracovníkov  Východoslovenského múzea v Košiciach, veľkú časť vystavených exponátov pochádzajúcich z rôznych svetových lokalít zapožičali od Valérie Petruňovej z obchodu Centrum prírodnej liečby v Humennom a malú časť minerálov pochádzajúcich prevažne z územia regiónu poskytol člen Európskej zberateľskej spoločnosti Ing. Ján Čabin. Otvorenia výstavy sa zúčastnilo približne 30 ľudí, no celkovo si ju prišlo do múzea pozrieť 458 ľudí.

Slávnostná posviacka pamätníka – Dňa 1. novembra sa v obci Ovčie konala z iniciatívy regionálneho historika Mgr. Stanislava Šimčíka slávnostná posviacka pamätníka venovaného Martinovi Ondriášovi (1888 – 1967) – rímskokatolíckemu farárovi, ktorý viac ako 30 rokov pôsobil ako správca fary v Snine. Výrobu pamätníka finančne podporili žijúci rodinní príslušníci Martina Ondriáša. Fotografiu podľa ktorej bol na pomník vytesaný obraz tváre farára poskytol Mgr. Ján Bocan z archívu online časopisu združenia – Retrospektíva.

Inaugurácia publikácie Spomienky na roky dospievania – Dňa 11. novembra 2017 sa v obci Zemplínske Hámre konalo uvedenie do života publikácie s názvom Spomienky na roky dospievania s podtitulom Zemplínske Hámre očami Jozefa Barnu. Išlo o prezentáciu publikácie a jej symbolický krst dreveným uhlím. Na základe spomienok rodáka z obce – Jozefa Barnu (1924), publikáciu autorsky spracoval Mgr. Ján Bocan. Na príprave autorsky spolupracovali Ing. Arch. Katarína Palgutová PhD. a Ing. Zuzana Burdová. Prezentácia sa konala v priestoroch obecného múzea v komornom duchu, o pohostenie prítomných sa postarala obec Zemplínske Hámre. Knihu symbolicky pokrstil pán Jozef Barna, ktorý pricestoval spolu s manželkou a rodinnými priateľmi z Prešova. Po prezentácii nasledovala autogramiáda. V úvode a závere podujatia zahrali a zaspievali členovia miestnej folklórnej skupiny Hámorčanka. Podujatie zaznamenalo u verejnosti pozitívny ohlas. Organizátorom podujatia bolo občianske združenie Európska zberateľská spoločnosť, spoluorganizátorom obec Zemplínske Hámre.

Komisia pre pamätihodnosti – Dňa 20. novembra 2017 sa zasadala Komisia pre pamätihodnosti mesta Snina, na ktorú bol pozvaný Mgr. Ján Bocan ako zástupca združenia Európska zberateľská spoločnosť. V závere bol vyzvaný, aby prezentoval činnosť združenia a poslanie online časopisu združenia s názvom Retrospektíva za uplynulý rok. Mgr. Ján Bocan prezentoval a hodnotil, v závere príspevku pozval prítomných na plánované podujatie týkajúce sa prezentácie knižnej novinky autora Juraja Šeba s názvom Útek z pekla.

Slávnostná akadémia – Dňa 25. novembra 2017 sa konala slávnostná akadémia pri príležitosti 700. Výročia prvej písomnej zmienky mesta Snina. Pri tejto príležitosti boli odovzdávané ceny mesta, ceny primátora a pamätné listy významným osobnostiam, ktoré sa tu narodili alebo významným spôsobom pôsobili. Na základe nominácie členov Európskej zberateľskej spoločnosti – Mgr. Jána Bocana a Tomáša Karľu bola nominovaná aj dvojica Sninčanov – Jozef Ondriáš a Ernest Rosin. Ernest Rosin – významný utečenec z koncentračného tábora v Osvienčime a Jozef Ondriáš – človek, ktorý sa významným spôsobom zaslúžil o Rosinovu záchranu. Mgr. Ján Bocan bol na slávnostnej akadémii prevziať pamätné listy venované týmto dvom veľkým Sninčanom.

Pamätné žetóny a drevené plakety – Pri príležitosti blížiacej sa prezentácie knihy Juraja Šeba s názvom Útek z pekla, nechalo združenie Európska zberateľská spoločnosť v spolupráci s humenskou pobočkou Slovenskej numizmatickej spoločnosti do Mincovne v Kremnici vyrobiť pamätné žetóny, ktoré by pripomínali dve veľké osobnosti Sniny – Ernesta Rosina – utečenca a Jozefa Ondriáša – záchrancu. Mgr. Ján Bocan navrhol drevené gravírované plakety, do ktorých sa budú vkladať pamätné žetóny a ktorými budú združením Európska zberateľská spoločnosť ocenení významní ľudia.

Útek z pekla – Dňa 7. decembra 2017 navštívil Sninu spisovateľ Juraj Šebo, aby tu prezentoval knihu s názvom Útek z pekla. V ranných hodinách odvysielalo Rádio Regina krátku pozvánku na podujatie v podobe rozhovoru s Mgr. Jánom Bocanom, v doobedňajších hodinách sa uskutočnila prezentácia knihy v aule Gymnázia v Snine určená jeho študentom. Počas návštevy Sniny autor navštívil aj primátora mesta Ing. Štefana Milovčíka a Galériu Andreja Smoláka. V podvečerných hodinách sa uskutočnila samotná prezentácia knihy, ktorej sa okrem iných zúčastnili predstavitelia mesta a kultúrneho a osvetového strediska, riaditelia miestnych škôl, židovských obcí v Humennom a Prešove, pozvanie prijal dokonca i ruský konzul z Košíc. V úvode podujatia vystúpili s čítanými príspevkami JUDr. Iveta Bžánová a Mgr. Ján Bocan, ktorí informovali prítomných o rodine Ernesta Rosina a Jozefa Ondriáša. Mgr. Ján Bocan vyzval prítomných žijúcich rodinných príslušníkov rodiny Ondriášovej, aby prevzali pamätnú plaketu obsahujúcu všetky tri vyhotovenia pamätných žetónov a pamätný list, ktorý mu bol odovzdaný v rámci slávnostnej akadémie konanej dňa 25. novembra 2017. . Ďalšia plaketa bola odovzdaná podpredsedovi Slovenskej numizmatickej spoločnosti pobočka Humenné – Ing. Jaroslavovi Kačurovi a jedna sada bola odovzdaná aj autorovi knihy – Jurajovi Šebovi. Rodinní príslušníci rodiny Rosinovej sa podujatia nemohli zúčastniť, preto sa Mgr. Ján Bocan zaviazal poslať im pamätný list a drevenú plaketu prostredníctvom pošty. S príhovorom vystúpil aj primátor mesta Snina – Ing. Štefan Milovčík a obdaroval rodinných príslušníkov rodiny Jozefa Ondriáša a Juraja Šeba knižnou monografiou o meste Snina. Nasledovala autogramiáda a koncert skupiny Kaschauer klezmer band. Prítomní mali možnosť ochutnať rôzne druhy vína značky Verita, pochádzajúceho z malej regionálnej vinice v Strážskom. Organizátorom podujatia boli JUDr. Iveta Bžánová a občianske združenie Európska zberateľská spoločnosť. Podujatie sa konalo pri príležitosti výročia masakru v Kolbasove, ktorý sa udial v noci zo 6. na 7. decembra 1945 a počas ktorého bolo Banderovcami usmrtených štrnásť z pätnástich židov, ktorí prežili nástrahy koncentračných táborov a vrátili sa do rodného kraja. Z podujatia bol vyhotovený videozáznam pre žijúcich príbuzných Heleny Jakubovičovej – dievčaťa, ktorému sa ako jedinému podarilo masaker prežiť a s potomkami ktorej sa organizátorom podarilo skontaktovať. Reportáž z podujatia vysielala taktiež televízia JOJ dňa 18. decembra 2017 počas hlavných večerných správ o 19:30.

Stanovy, smernice a dodatky – Potreba prepracovania stanov, smerníc a dodatkov týkajúcich sa združenia Európska zberateľská spoločnosť bola načrtnutá na tohtoročnej júnovej schôdzi. K zmene stanov je však potrebný súhlas členov združenia, preto Rada Európskej zberateľskej spoločnosti rozhodla o zvolaní Pléna Európskej zberateľskej spoločnosti v priebehu ďalšieho kalendárneho roka. Na plenárnej schôdzi by sa zhodnotila doterajšia činnosť a hospodárenie združenia a činnosť internetového časopisu Retrospektíva.

Prijatie nových členov – O členstvo prejavili podaním prihlášky záujem títo uchádzači – J.Š., M. K. a M. K. (v záujme ochrany osobných údajov uvádzame na tomto mieste iba iniciály)

Uznesenie –  Rada Európskej zberateľskej spoločnosti zobrala na vedomie plánované uskutočnenie plenárnej schôdze a prijala nových členov na základe hlasovania (Za: 3  Proti: 0 Zdržal sa: 0).


Rada Európskej zberateľskej spoločnosti sa zišla dňa 01.09.2017 v Snine.

Dobové pohľadnice, žetón a publikácia – Dňa 12. júna 2017 sa v priestoroch Vihorlatského múzea v Humennom konala slávnostná numizmatická schôdza, na ktorej boli prezentované produkty, na ktorých v poslednom polroku pracovali členovia Slovenskej numizmatickej spoločnosti pobočka Humenné. Prvým predstaveným produktom bola sada reprintov dobových pohľadníc z obdobia do roku 1918, ktorá obsahovala 21 vyobrazení mesta Humenné. Sada bola doplnená numizmatickým žetónom s tematikou sedemstého výročia prvej písomnej zmienky o meste. V rámci oficiálnej spolupráce so Slovenskou numizmatickou spoločnosťou pobočka Humenné, prevzala Európska zberateľská spoločnosť úlohu oficiálneho distribútora tejto sady. Druhým predstaveným produktom bola publikácia s názvom Horný Zemplín (Medaily, plakety a reliéfne odznaky), ktorú autorsky pripravil Ján Kizling v spolupráci s Mgr. Jánom Bocanom. Brožovaná publikácia bola vydaná v nízkom náklade (80 kusov) a ako už prezrádza jej názov, obsahuje vyobrazenia a popisy k medailám, plaketám a reliéfnym odznakom, ktoré pochádzajú alebo úzko súvisia s územím regiónu Horný Zemplín. Jej obsah je rozdelený podľa okresov a radený chronologicky.

História dychovej hudby v Snine – Dňa 14. júna 2017 sa v kaštieli v Snine konala vernisáž výstavy, ktorú autorsky pripravila Daniela Fridrichová. Výstava pozostávala z deviatich chronologicky zoradených panelov, prostredníctvom ktorých návštevníci výstavy mali možnosť zoznámiť sa s dychovkou v Snine od najstarších čias až po prítomnosť. K výstave bol vydaný aj bulletin a súčasťou výstavy bola aj ukážka starých dychových nástrojov zapožičaných od Základnej umeleckej školy v Snine. Výstava sa stretla s pozitívnym ohlasom a trvala do 17. júla 2017. Spoluorganizátorom výstavy bolo Mestské kultúrne a osvetové stredisko v Snine.

Snina v objektíve času – Dňa 23. júna 2017 sa na pôde kaštieľa v Snine konala vernisáž výstavy, ktorú autorsky pripravil Mgr. Ján Bocan. Výstava pozostávala z fotografií vyzbieraných prevažne z fotoalbumov sninských rodín. Bola rozdelená do troch miestností a zameraná najmä na obyvateľov Sniny, ktorí tu v minulosti žili a pôsobili. Prvá miestnosť s označením „Tak sme žili“ obsahovala fotografie zo života v meste v období približne do roku 1950. Druhá miestnosť s označením „Doba sa mení“ obsahovala fotografie spojené s premenou mesta v súvislosti s výstavbou strojárenského podniku Vihorlat. Tretia miestnosť s označením „Rôzne podoby“ obsahovala fotografie mestskej architektúry a jej premeny počas asanácie, ktorá v Snine prebehla v 80. rokoch minulého storočia. Každá miestnosť obsahovala aj panel s doplňujúcimi informáciami a návštevníci výstavy mali možnosť dopisovať k jednotlivým fotkám rôzne popisy. Výstava sa stretla s pozitívnym ohlasom a trvala do 1. septembra. Spoluorganizátorom výstavy bolo Mestské kultúrne a osvetové stredisko v Snine.

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2017 – Po výzve zúčastniť sa na organizovaní kultúrneho podujatia v ťažiskovom týždni 7. – 15. september sa Rada Európskej zberateľskej spoločnosti rozhodla usporiadať podujatie, ktorého úlohou by bolo prehĺbiť záujem o regionálnu históriu a turistiku. Propagácia a prípravy na podujatie sú vo fáze príprav, samotné podujatie bude zhodnotené na najbližšej schôdzi.

Prijatie nových členov – O členstvo prejavili záujem podaním prihlášky títo uchádzači – I. C. a V. J. (v záujme ochrany osobných údajov uvádzame na tomto mieste iba iniciály)

Uznesenie –  Rada Európskej zberateľskej spoločnosti prijala nových členov na základe hlasovania (Za: 3  Proti: 0 Zdržal sa: 0).


Rada Európskej zberateľskej spoločnosti sa zišla dňa 11.06.2017 v Snine.

Prijatie nových členov – O členstvo prejavili podaním prihlášky záujem títo uchádzači – D. F. a Š. B. (v záujme ochrany osobných údajov uvádzame na tomto mieste iba iniciály)

Internetový časopis Retrospektíva – Dňa 28.04.2017 bolo vyhovené žiadosti o registráciu stránky www.retrospektiva.eu, čím sa uvedená stránka (na ktorú odkazuje aj oficiálna stránka mesta Snina) stala internetovým časopisom vydávaným združením Európska zberateľská spoločnosť. Pred samotným zaregistrovaním bolo potrebné uskutočniť na stránke určité zmeny, aby spĺňala požiadavky kladené na online časopis. Jednou z požiadaviek bolo vlastné logo, ktoré autorsky pripravila na základe predlohy sochy Herkula nachádzajúcej sa na nádvorí kaštieľa v Snine, Mgr. Beáta Motyčková. Ďalšou z podmienok bolo vytvorenie redakčnej rady, v ktorej miesto redaktorky obsadila Daniela Fridrichová a miesto fotografa Jozef Novák. Daniela Fridrichová sa okrem toho podujala na autorské spracovanie výstavy týkajúcej sa dychovej hudby v Snine a Jozef Novák daroval redakcii publikáciu s názvom Snina (Elinor 2013). Na základe týchto skutočností bol týmto aktívnym členom Radou Európskej zberateľskej spoločnosti odpustený členský poplatok za rok 2017.

Zmluva o spolupráci so Sninskými novinami – V súvislosti s pridelením ISSN 2454-1044 stránke www.retrospektiva.eu národnou agentúrou ISSN v Bratislave, vznikla potreba oficiálneho podchytenia doposiaľ neoficiálnej spolupráce so Sninskými novinami. K podpísaniu oficiálnej spolupráce došlo dňa 11.05.2017. Za Sninské noviny zmluvu podpisoval vydavateľ Ing. Michal Fečík, za Európsku zberateľskú spoločnosť predseda a šéfredaktor Mgr. Ján Bocan.

Potreba prepracovania stanov združenia – Za viac ako tri roky existencie združenia Európska zberateľská spoločnosť sa objavilo niekoľko skutočností, ktoré sa žiada ukotviť do ministerstvom schválených stanov združenia. Z tohto dôvodu bol Radou Európskej zberateľskej spoločnosti poverený Mgr. Ján Bocan, ktorého úlohou bude najneskôr do konca kalendárneho roka prejsť obsah schválených stanov a doplniť ich, respektíve upraviť ich obsah v závislosti od aktuálnych potrieb združenia.

Uznesenie –  Rada Európskej zberateľskej spoločnosti prijala nových členov na základe hlasovania (Za: 3, Proti: 0, Zdržal sa: 0) a taktiež na základe hlasovania (Za: 3, Proti: 0, Zdržal sa: 0) sa rozhodla mimoriadne odpustiť členský poplatok za rok 2017 členom (Daniela Fridrichová, Beáta Motyčková a Jozef Novák), ktorí sa podieľali na vzniku a ďalšom fungovaní internetového časopisu Retrospektíva.


Rada Európskej zberateľskej spoločnosti sa zišla dňa 01.04.2017 v Snine.

Prijatie nových členov – O členstvo prejavilo podaním prihlášky záujem hneď niekoľko uchádzačov – T. P., J. B., J. K., B. M. a Múzeum v Zemplínskych Hámroch v zastúpení kurátorky K. P. (v záujme ochrany osobných údajov uvádzame na tomto mieste iba iniciály)

Možnosti finančnej dotácie – Rada Európskej zberateľskej spoločnosti sa zhodla v názore pokračovať v zasielaní žiadostí o finančnú dotáciu poskytovanú mestom Snina a Prešovským samosprávnym krajom. Napriek faktu, že v prípade zamietnutia žiadosti, združenie prichádza o určité režijné náklady spojené s jej podaním, je potrebné žiadosti v určenom termíne podať, nehľadiac na výsledok. Taktiež je potrebné pokračovať v registrovaní združenia ako uchádzača o dve percentá dane z príjmov.

Návšteva výstavy – Dňa 28.02.2017 sa v Kráľovskom Chlmci uskutočnila vernisáž výstavy s názvom Zázračné servítky. Ide v poradí už o piatu výstavu našej členky Antónie Kozákovej, ktorej zbierka servítok je zapísaná i v Guinessovej knihe svetových rekordov. Výstava mala trvať do 31.04.2017, no vďaka vysokej návštevnosti bolo jej trvanie predĺžené. Výstavu si prišlo obzrieť a Tonku podporiť i niekoľko členov Európskej zberateľskej spoločnosti.

Spolupráca na pripravovanej publikácii – V marci 2017 sa na internetovej stránke združenia www.retrospektiva.eu objavila reakcia slovenského spisovateľa Juraja Šeba, ktorý zhodou okolností pripravuje publikáciu o rodákovi zo Sniny – Ernestovi Rosinovi, ktorému sa počas druhej svetovej vojny podarilo utiecť z koncentračného tábora v Osvienčime. Mgr. Ján Bocan poskytol autorovi informácie a obrazové materiály, ktoré mal k dispozícii a autora skontaktoval s ďalšími ľuďmi, ktorí by mohli byť autorovi v prípade načrtnutej témy nápomocní. Predbežne došlo s autorom budúcej publikácie k ústnej dohode, na základe ktorej po napísaní a vydaní publikácie ju príde predstaviť do Sniny a Európska zberateľská spoločnosť sa postará o zorganizovanie sprievodného programu.

Uznesenie –  Rada Európskej zberateľskej spoločnosti prijala nových členov na základe hlasovania (Za: 3  Proti: 0 Zdržal sa: 0) a taktiež na základe hlasovania (Za: 3  Proti: 0 Zdržal sa: 0) sa rozhodla pokračovať v podávaní žiadostí (Mesto Snina, Prešovský samosprávny kraj; Registrácia o dve percenta dane z príjmu). Múzeu v Zemplínskych Hámroch bolo udelené mimoriadné čestné členstvo.


2016

Rada Európskej zberateľskej spoločnosti sa zišla dňa 29.12.2016 v Snine.

Program rokovania:

Komisia pre pamätihodnosti – Dňa 26.10.2016 sa už po tretíkrát zasadala komisia pre pamätihodnosti mesta Snina, na ktorú bol prizvaný aj Mgr. Ján Bocan zastupujúci Európsku zberateľskú spoločnosť. Komisia zasadá spravidla raz do roka, prvýkrát zasadla v roku 2014. Rozhodnutia komisie sú späté s aktivitami v oblasti zachovania a obnovy pamätihodností v meste Snina.

Historické pamiatky na Zemplíne – Dňa 26.11.2016 sa na pôde Vihorlatského múzea v Humennom konal odborný seminár o záchrane a propagácii historických pamiatok v regióne, na ktorom Európsku zberateľskú spoločnosť zastupoval Mgr. Ján Bocan s príspevkom Snina na dobových pohľadniciach. Seminára sa zúčastnilo celkovo šestnásť prednášajúcich zástupcov rôznych regionálnych združení. Podujatie svojou účasťou podporilo aj niekoľko členov Európskej zberateľskej spoločnosti.

Hosť Rádia Regina – Dňa 29.11.2016 prijal Mgr. Ján Bocan pozvanie do živého vysielania Rádia Regina Košice. S moderátorkou Michaelou Slivkovou-Kirňákovou viedli debatu na tému Poštová história. Návštevu košického štúdia fotografiami zdokumentoval Jozef Novák.

Publikačná činnosť – Nakoľko vlastná publikačná činnosť združenia závisí od množstva finančných prostriedkov, momentálna situácia je taká, že nie je možné samostatne publikovať. Napriek tomu je možné publikovať rozsahom neveľké články v publikáciách vydávaných inými združeniami zameranými na zberateľstvo alebo históriu. Takýmto spôsobom sa v tomto roku objavilo niekoľko článkov propagujúcich činnosť Európskej zberateľskej spoločnosti v spravodaji Slovenského filumenistického zväzu, ktorý nesie názov Správy SFZ. Článok týkajúci sa histórie Sniny sa objavil v zborníku vydaného pri príležitosti Stretnutia priateľov regionálnej histórie v Hradišti. Tohtoročná činnosť Európskej zberateľskej spoločnosti bola zhodnotená prostredníctvom ročenky publikovanej online. Medzi samostatne vydané tlačoviny by sme mohli zaradiť katalóg k výstave pohľadníc s názvom Snina na starých pohľadniciach, ktorá bola prístupná v období 17.10.2016 – 30.11.2016 v priestoroch Múzea v Zemplínskych Hámroch a vianočnú pohľadnicu posielanú klasickou poštou členom Európskej zberateľskej spoločnosti v predvianočnom období už tretí rok po sebe.

Prehodnotenie dotácie poskytnutej mestom – V roku 2016 bola Európskej zberateľskej spoločnosti poskytnutá dotácia na publikovanie knihy týkajúcej sa dobových pohľadníc mesta Snina. Žiaľ z požadovanej sumy 1600 eur bolo schválených iba 400 eur, čo na vydanie serióznej publikácie nepostačuje. Z tohto dôvodu členovia Rady Európskej zberateľskej spoločnosti prehodnotili situáciu a dohodli sa na inom postupe. Začiatkom roku 2016 zaznela z radov členov Humenskej pobočky numizmatickej spoločnosti požiadavka na vydanie súpisu regionálnych medailí, ktorého obsah začal autorsky pripravovať Ján Kizling. Na grafickej podobe súpisu začal pracovať Mgr. Ján Bocan. Rada Európskej zberateľskej spoločnosti sa uzniesla na tom, že rozumnejšie by bolo z poskytnutých peňazí vydať pripravovaný súpis medailí v spolupráci s Slovenskou numizmatickou spoločnosťou pobočka Humenné. Mgr. Ján Bocan bol poverený Radou Európskej zberateľskej spoločnosti zistením podrobností spojených so zmenou účelu dotácie.

Návšteva Servítkovej izby – Dňa 9.10.2016 navštívili niekoľkí členovia združenia Servítkovú izbu našej členky Antónie Kozákovej, ktorú zriadila v priestoroch vlastného rodinného domu a nakoľko jej neprináleží status múzea, javí sa ako vysoko navštevovaná atrakcia dolnozemplínskej obce Ruská.

Decembrová schôdza sa niesla v duchu bilancovania a hodnotenia činnosti Európskej zberateľskej spoločnosti za rok 2016. Taktiež padli rôzne návrhy, ktoré členovia Rady Európskej zberateľskej spoločnosti budú zvažovať priebežne v priebehu roku 2017. Ide napríklad o návrhy na zaregistrovanie internetovej stránky www.retrospektiva.eu do systému stránok chápaných ako samostatné elektronické médium, zvážiť možnosť zorganizovania turistického podujatia v blízkosti Sniny, respektíve nadviazať aktívnu spoluprácu s ďalšími združeniami, ktorých predmet činnosti je spojený so zberateľstvom alebo históriou.


Rada Európskej zberateľskej spoločnosti sa zišla dňa 13.11.2016 v Košiciach.

Program rokovania:

Grafika s motívom Herkula – Aj v roku 2016 nechalo združenie vyrobiť rámovanú grafiku s bielym paspartom, tentoraz s vyobrazením sochy Herkula, ktorá sa nachádza na nádvorí klasicistického kaštieľa v Snine. Grafika je určená pre členov združenia, ako aj pre spolupracovníkov a sympatizantov Európskej zberateľskej spoločnosti. Po minuloročnej grafike s vyobrazením kaštieľa a tohtoročnej grafike s vyobrazením sochy Herkula, čoby nepísaného symbolu mesta Snina, aj v budúcom roku má združenie záujem vydať ďalšiu grafiku s historickým námetom. Pravdepodobne (podľa predbežného návrhu) pôjde o grafiku vyobrazujúcu pôvodnú budovu rímskokatolíckeho kostola v Snine.

Zhodnotenie výstavy pohľadníc – V pondelok dňa 17. novembra 2016 bola v Múzeu v Zemplínskych Hámroch otvorená výstava pohľadníc zobrazujúcich mesto Snina v období rokov 1900-1960. Výstava (tvorená rôznymi zberateľskými materiálmi týkajúcimi sa histórie Sniny) sa mala pôvodne konať v kaštieli v Snine, no z dôvodu presunutia termínu konania výstavy z roku 2016 na rok 2017 (čo bolo z pohľadu čerpania mestom poskytnutej dotácie pre Európsku zberateľskú spoločnosť pre tento účel nevyhovujúce), združenie posunulo požiadavku na konanie výstavy Múzeu v Zemplínskych Hámroch, ktoré túto výzvu prijalo a pre účely výstavy poskytlo priestory. Celkový rámec výstavy sa musel zúžiť iba na pohľadnice z obdobia 1900-1960. Niekoľko desiatok pohľadníc bolo zreprodukovaných na šesť infopanelov, ktoré boli doplnené sprievodnými textami.  Jeden infopanel bol venovaný poštovej histórii. Napriek tomu, že sa vernisáž konala v pondelok a za zlého počasia, podujatie prišlo podporiť viac ako päťdesiat návštevníkov. Samotnému otvoreniu výstavy predchádzala prednáška Mgr. Jána Bocana týkajúca sa pohľadníc pochádzajúcich zo Sninského okresu, samotná výstava sa týkala priamo pohľadníc mesta. Zmienky o konanej akcii sa objavili v regionálnej tlači (Sninské noviny, Podvihorlatské noviny, Humenské noviny a Zemplínske noviny). Informácia o konaní výstavy sa na sociálnej sieti Facebook objavila na mnohých stránkach (Dianie v Snine, Podujatia na východe, Mesto Snina, Retrospektiva, Európska zberateľská spoločnosť, Hámorský náučný chodník, Sninský kaštieľ, Obec Zemplínske Hámre, Zemplín/Zemplén, Regionálne dejiny a Snina info). Krátky rozhovor s autorom výstavy Mgr. Jánom Bocanom odvysielalo dokonca aj rádio Regina Košice. Pri príležitosti konania výstavy bol v limitovanom množstve vytlačený aj výstavný katalóg, určený pre členov združenia, jeho sympatizantov a spolupracovníkov. Podujatie si vyslúžilo pozitívny ohlas a preto aj v budúcnosti bude mať Európska zberateľská spoločnosť záujem na organizovaní podobných akcií zberateľského rázu.

Prehodnotenie žiadostí o dotácie – Každá podávaná žiadosť je spojená s režijnými nákladmi, ktoré musí združenie uhradiť. Nie každej žiadosti je automaticky vyhovené a poplatky spojené s podávaním žiadosti sú nenávratné. V tomto roku združenie už po tretíkrát požiadalo mesto Snina o poskytnutie finančnej dotácie. V dvoch prípadoch v predchádzajúcich rokoch bolo žiadostiam zo strany Európskej zberateľskej spoločnosti vyhovené. V jari tohto roku združenie požiadalo o dotáciu aj Prešovský samosprávny kraj. Žiadosť sa týkala vydania publikácie na tému poštová história a pohľadnicová tvorba mesta a okresu Snina. Žiadosti žiaľ vyhovené nebolo. V roku 2015 bola Európska zberateľská spoločnosť zaregistrovaná medzi príjemcov dvoch percent dane za rok 2016. Taktiež v roku 2016 bolo združenie zaregistrované medzi príjemcov dvoch percent dane za rok 2017. Napriek nenávratnosti režijných nákladov v prípade nevyhoveným žiadostiam má Európska zberateľská spoločnosť tendenciu v získavaní finančných prostriedkov formou žiadostí pokračovať aj naďalej.

Uznesenie –  Rada Európskej zberateľskej spoločnosti prehodnotila situáciu spojenú s žiadosťami o dotácie a na základe hlasovania (Za: 3  Proti: 0 Zdržal sa: 0) sa rozhodla v podávaní žiadostí pokračovať. V tomto roku združenie požiadalo po tretíkrát o dotáciu mesto Snina a po druhýkrát bolo zaregistrované medzi príjemcov dvoch percent dane. V budúcom roku bude opätovne žiadať dotáciu na vydanie publikácie Prešovský samosprávny kraj a taktiež v tejto veci osloví aj Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.


Rada Európskej zberateľskej spoločnosti sa zišla dňa 29.02.2016 v Snine.

Program rokovania:

Potreba spolupráce – Celkový obraz Európskej zberateľskej spoločnosti závisí na spôsobe vnímania existencie združenia medzi zberateľmi a širokou verejnosťou. Práve kvôli tomu je potrebné spolupracovať s ďalšími subjektmi a šíriť tak dobré meno a povedomie v regióne. Dôležité je vytvorenie siete online spolupracovníkov, ktorí budú ochotní šíriť informácie týkajúce sa činnosti Európskej zberateľskej spoločnosti skrz svoje internetové stránky. Medzi úspechy v tomto smere môžeme rátať nadviazanie spolupráce so stránkou magistra-historia.sk a v rámci projektu Retrospektíva podarilo nadviazať neformálnu spoluprácu so Sninskými novinami. V prvom prípade ide o šírenie informácií a zaujímavostí zo stránky Európskej zberateľskej spoločnosti skrz internetovú stránku venovanú histórii (Magistra História), v druhom prípade ide o šírenie článkov zverejnených na stránke projektu Retrospektíva prostredníctvom miestnych novín (Sninské noviny). V minulosti bola spolupráca nadviazaná aj s neformálnymi združeniami ako Zberateľmi čohokoľvek v Rožňave alebo Klubom zberateľov v Podvysokej.

Podpísanie zmluvy o dotáciu – Koncom roku 2015 bola Európskej zberateľskej spoločnosti opäť predschválená finančná dotácia na rok 2016. Tá by mala byť použitá na prípravu grafiky, výstavnej brožúry a pohľadníc s tematikou mesta Snina a jej okolia.

Plán práce – Práca združenia v roku 2016 by mala spočívať v príprave vhodných obrazových a textových materiálov, ktoré by mali byť použité na zberateľskej výstave v kaštieli v Snine. Dôležité je postupovať v zmysle podpísanej dotácie. V rámci projektu Retrospektíva sústrediť pozornosť najmä materiálom týkajúcim sa dychovej hudby, divadelných predstavení a spoločenských podujatí konaných v minulosti v Závodnom klube Vihorlat Snina. Naďalej je potrebné zbierať kontakty na zberateľov a nadväzovať plodnú spoluprácu.

Uznesenie –  Plán práce bol prijatý hlasovaním (Za: 3  Proti: 0 Zdržal sa: 0).


Rada Európskej zberateľskej spoločnosti sa zišla dňa 07.02.2016 v Snine.

Program rokovania:

Nové projekty – Začiatkom roku 2016 Európska zberateľská spoločnosť predstavila tri projekty, na ktorých začala pracovať ešte v predchádzajúcom roku. Ide o projekt Retrospektíva, ktorého úlohou je informovať o histórii mesta Snina a jeho okolí na základe rôznych zberateľských materiálov a zaznamenaných spomienok. Druhým projektom je Virtuálna knižnica, ktorej úlohou je zhromažďovanie zaujímavých písomných materiálov týkajúcich sa zberateľstva a histórie regiónu. Tretí (zatiaľ pripravovaný) projekt má pracovný názov M-info a jeho ťažisko by malo spočívať v archivovaní mailových adries na zberateľov, zberateľské kluby alebo sympatizantov zberateľstva a taktiež v informovaní tejto skupiny ľudí prostredníctvom e-mailu.

Výška členských príspevkov – Rada Európskej zberateľskej spoločnosti určila na rok 2016 výšku členského príspevku na 10 €, respektíve 5 € pre dôchodcov a invalidov a v tomto roku odpustila poplatok pri zápise. Taktiež schválila ďalšie dodatky k stanovám, ktoré boli na schôdzi prečítané a sú načrtnuté na samostatnom tlačive. Ďalšie dodatky sa týkajú minoritných, ale podstatných nedostatkov, ktoré boli odhalené a schválením ďalších dodatkov následne odstránené.

Prijatie nových členov – O členstvo v roku 2015 prejavilo záujem podaním prihlášky hneď niekoľko uchádzačov – J. Č. , Š. D. , Š. D. , M. H. , J. N. , D. R. a A. K. (v záujme ochrany osobných údajov uvádzame na tomto mieste iba iniciály)

Rada Európskej zberateľskej spoločnosti prijala čakateľov bez akýchkoľvek výhrad a pripomienok.

Uznesenie –  Rada Európskej zberateľskej spoločnosti odsúhlasila výšku členského poplatku na rok 2016, ďalšie dodatky k stanovám a prijatie nových členov na základe hlasovania (Za: 3  Proti: 0 Zdržal sa: 0). Týmto aktom sa stáva odsúhlasená výška členského poplatku platnou pre súčasných i budúcich členov, do platnosti vstupujú ďalšie dodatky načrtnuté na samostatnom tlačive a menovaní záujemcovia o členstvo sa stávajú riadnymi členmi Európskej zberateľskej spoločnosti.


2015

Rada Európskej zberateľskej spoločnosti sa zišla dňa 19.12.2015 v Snine.

Program rokovania:

Nadviazanie spolupráce – Ku sklonku roka sa podarilo úspešne nadviazať spoluprácu s Ekomúzeom v Zemplínskych Hámroch. Spolupráca bola spečatená podpisom zmluvy dňa 1. decembra v Zemplínskych Hámroch na pôde múzea.

Predstavenie zberateľských odborov – Dňa 1. decembra sa v kaštieli v Snine uskutočnilo v poradí už druhé zberateľské podujatie. Tentoraz bolo venované predstaveniu jednotlivých zberateľských disciplín. Zberateľský materiál na prezentačné účely pochádzal zo zbierok Jána Kizlinga z Nižného Hrabovca, podujatie bolo doplnené o tri prednášky týkajúce sa zberateľstva a histórie regiónu. Prednášajúcimi boli Ing. arch. Katarína Palgutová, PhD., ThDr. Peter Soroka, PhD. a Mgr. Ján Bocan. V doobedňajších hodinách bolo podujatie venované žiakom a študentom sninských základných a stredných škôl, poobedňajšie hodiny boli venované verejnosti.  Podujatie vyvolalo pozitívny ohlas.

Finančné dotácie – V roku 2014 Európska zberateľská spoločnosť ako občianske združenie so sídlom v meste Snina požiadala o finančnú dotáciu určenú na rozvoj kultúry udeľovanú každoročne mestom Snina. Rada Európskej zberateľskej spoločnosti sa zjednotila v názore, že o dotáciu požiada aj v tomto kalendárnom roku, čo sa aj stalo a dotácia na rok 2016 bola mestom Snina akceptovaná. Európska zberateľská spoločnosť bola taktiež zaregistrovaná ako prijímateľ dvoch percent z daní v roku 2015.

Vydané produkty – Z finančnej dotácie poskytnutej mestom na rok 2015 bola vydaná mapka okresu Snina, ktorá kladie dôraz na heraldické znaky jednotlivých obcí nachádzajúcich sa v okrese Snina. Za použitia dotácie bol taktiež bol vydaný kalendár obsahujúci fotografie znázorňujúce prvky monumentálneho umenia v meste Snina. Na vlastné náklady bola vydaná rámovaná grafika sninského kaštieľa a pohľadnica s vianočným motívom.

Zhodnotenie činnosti za roky 2013-2015 – Na základe správy o hospodárení (poskytujeme k nahliadnutiu na požiadanie výlučne členom združenia) bola zhodnotená činnosť Európskej zberateľskej spoločnosti za uplynulé roky a zároveň bol načrtnutý smer, ktorým by sa mala v budúcnosti uberať.


Rada Európskej zberateľskej spoločnosti zasadla dňa 01.08.2015 v Snine.

Program rokovania:

Prezenčná listina – Zasadanie Rady Európskej zberateľskej spoločnosti sa uskutočnilo v nasledujúcom zložení:

  • Mgr. Ján Bocan
  • Ing. Zuzana Zreláková
  • Róbert Károly
  • Tomáš Ontkovič

Personálne zmeny – V júli tohto roku Róbert Károly načrtol Rade Európskej zberateľskej spoločnosti niekoľko osobných dôvodov, kvôli ktorým plánuje vzdať sa funkcie predsedu. Novovzniknutú situáciu bolo potrebné ošetriť a z tohto titulu bol do Rady Európskej zberateľskej spoločnosti kooptovaný jeden z radových členov – Tomáš Ontkovič, ktorý bol Súčasne Radou Európskej zberateľskej spoločnosti navrhnutý na funkciu podpredsedu. Uznesenie týkajúce sa prijatia Tomáša Ontkoviča do Rady Európskej zberateľskej spoločnosti vo funkcii podpredsedu bolo prijaté hlasovaním (Za: 3 Proti: 0 Zdržal sa: 0). Po hlasovaní sa Róbert Károly z osobných dôvodov vzdal funkcie predsedu Európskej zberateľskej spoločnosti. Naďalej však ostáva jej radovým členom.

Orgány združenia – Rada Európskej zberateľskej spoločnosti je teda organizovaná nasledujúcim spôsobom:

Mgr. Ján Bocan – Predseda Európskej zberateľskej spoločnosti
Tomáš Ontkovič – Podpredseda Európskej zberateľskej spoločnosti
Ing. Zuzana Zreláková – Tajomník Európskej zberateľskej spoločnosti

Týmto aktom bola vymenovaná Rada Európskej zberateľskej spoločnosti pracujúca v novom zložení. K uvedenému návrhu neboli zo strany prítomných predložené žiadne doplňujúce návrhy a pripomienky.


Rada Európskej zberateľskej spoločnosti sa zišla dňa 17.05.2015 v Prešove.

Program rokovania:

Tematické predpoludnie a popoludnie venované výročiu smrti Milana Rastislava Štefánika – Dňa 04. mája 2015 sa v priestoroch klasicistického kaštieľa v Snine uskutočnilo tematické predpoludnie pre žiakov sninských škôl a popoludnie pre širokú verejnosť, ktoré bolo uskutočnené pri príležitosti 96. výročia tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika. Podujatie bolo zorganizované v spolupráci so Slovenskou numizmatickou spoločnosťou pobočka Humenné a s Mestským kultúrnym a osvetovým strediskom v Snine. Zúčastnení mali možnosť vypočuť si referát Jána Kizlinga a prezrieť si výstavku zberateľských materiálov týkajúcu velikána slovenského národa. Známky, mince, medaile, knihy, pohľadnice a mnoho ďalších zaujímavých predmetov s vyobrazením Štefánika sa tešilo veľkej obľube. V doobedňajších hodinách podujatie podporilo približne 80 žiakov a študentov sninských škôl, ktorí došli v dvoch skupinách. V poobedňajších hodinách bolo podujatie otvorené verejnosti. Podujatie otvorili riaditeľ kultúrneho strediska v Snine PhDr. Daniel Andráško spolu s primátorom mesta Snina Ing. Štefanom Milovčíkom. V súvislosti s organizovaním tohto podujatia boli uskutočnené rôzne propagačné kroky (rozhlasová pozvánka v priamom prenose vysielania rádia Regina, pozvánka na podujatie v týždenníku Noviny Sninské, pozvánka v lokálnej káblovej televízii SKV, plagáty vylepené na rôznych legálnych výlepných plochách v meste a následné uverejnenie článkov a fotografií týkajúcich sa podujatia v Humenských novinách a v Našich novinkách Snina, ako aj na internetových stránkach Európskej zberateľskej spoločnosti, Slovenskej numizmatickej spoločnosti pobočka Humenné, Sninský kaštieľ, Humenčan online a Magistra história).

Návrhy a voľná diskusia – V súvislosti s existenciou Európskej zberateľskej spoločnosti po dobu dlhšiu ako jeden rok, vznikla možnosť čerpať finančné prostriedky formou 2 percent z dane. Bližšie informácie ohľadne využitia tejto možnosti dostala za úlohu zistiť Ing. Zuzana Zreláková. Počas diskusie padlo množstvo návrhov týkajúcich sa možnej spolupráce s ďalšími subjektmi, organizovania ďalších tematických popoludní alebo zberateľských výstaviek, či stretnutí v podobe grilovačiek alebo výletov na zaujímavé miesta. Diskusia bola podnetná a jednotlivé návrhy budeme prerokovávať počas roku 2015.


Rada Európskej zberateľskej spoločnosti sa zišla dňa 11.04.2015 v Dlhom nad Cirochou.

Program rokovania:

Podpísanie zmluvy o spolupráci s Mestským kultúrnym a osvetovým strediskom v Snine – V mesiaci február 2015 bola načrtnutá možná spolupráca medzi Európskou zberateľskou spoločnosťou a Mestským kultúrnym a osvetovým strediskom v Snine. Na základe podchytenia spolupráce a vytvorenia dobrých vzájomných vzťahov bola dňa 20.03.2014 táto spolupráca slávnostne spečatená v priestoroch klasicistického kaštieľa v Snine. Predmetom tejto spolupráce je prispievanie k rozvoju kultúrneho života v meste Snina, ako aj organizovanie rôznych samostatných alebo podporných podujatí súvisiacich so zberateľstvom a históriou.

Podpísanie zmluvy s mestom Snina týkajúcej sa finančnej dotácie – Dňa 23. 03. 2015 bola podpísaná zmluva s mestom Snina, na základe ktorej mesto Snina poskytne združeniu nenávratnú finančnú dotáciu vo výške 400€. Táto čiastka musí byť využitá na vydanie produktu (kalendár a mapa), pričom musí činiť 80 percent z celkových nákladov spojených s výrobou produktu.

Priateľské zberateľské stretnutie – Členovia Európskej zberateľskej spoločnosti sa dohodli na priateľskom stretnutí, na ktoré boli pozvaní aj nečlenovia a rôzni sympatizanti zberateľstva. Toto stretnutie sa uskutočnilo dňa 11.04.2015 v areály súkromného rybníka „Šumná voda“ v Dlhom nad Cirochou. Veľká vďaka patrí Tomášovi Ontkovičovi, ktorý sa zhostil úlohy varenia guľášu, ktorý chutil naozaj výborne. Zúčastnení mali možnosť rybárčenia a ulovenia vlastnej ryby. Zopár väčších pstruhov skončilo na grile. Výdavky spojené s kúpou surovín na varenie guľášu boli uhradené z finančného fondu združenia.


Rada Európskej zberateľskej spoločnosti sa zišla dňa 15.02.2015 v Košiciach.

Program rokovania:

Zhodnotenie činnosti od poslednej schôdze v roku 2014 – Občianske združenie Európska zberateľská spoločnosť v súčasnosti už disponuje aj bankovým účtom. Na bankový účet bol presunutý nevyčerpaný zostatok z roku 2014 vo výške 10 €, ktorý tvorí minimálnu čiastku na účte, ktorú si banka udržuje vo forme pevného vkladu. Združenie požiadalo o finančnú dotáciu mesto Snina, ktorá bola predschválená na účel vydania kalendára a turistickej mapy obsahujúcej rôzne turistické zaujímavosti. V decembri roku 2014 bol združením vyhotovený skúšobný návrh vianočnej pohľadnice, ktorá bola v limitovanom množstve pätnástich kusov odoslaná na adresy členov združenia, sympatizantov a spolupracovníkov, ktorí sa nejakým spôsobom podieľali na činnosti Európskej zberateľskej spoločnosti.

Prijatie nových členov – Na základe podania žiadosti o členstvo eviduje Európska zberateľská spoločnosť následné žiadosti:

R. P. a M. P. (v záujme ochrany osobných údajov uvádzame na tomto mieste iba iniciály)

Plán práce na rok 2015 – Plán práce by sa dal zhrnúť do týchto bodov:

  • Pracovať na vydaní produktu určenému k propagácii Európskej zberateľskej spoločnosti medzi zberateľmi a k osvete mesta Snina a sninského okresu v súlade s podmienkami predschválenej dotácie.
  • V spolupráci s Mestským kultúrnym a osvetovým strediskom v Snine a Humenskou pobočkou Slovenskej numizmatickej spoločnosti zorganizovať zberateľské popoludnie venované určitej tematike, ktorá by dokázala zaujať tak záujemcov o zberateľstvo a históriu, ako aj laickú verejnosť.
  • Pokračovať v online aktivitách na poli internetu (prispievanie originálnymi príspevkami zverejňovanými na stránkach Európskej zberateľskej spoločnosti a rozvíjanie projektu Retrospektíva)
  • Pokračovať v rozvíjaní spolupráce so zmluvnými partnermi a v nadväzovaní spolupráce s ďalšími zberateľskými a spoločensko-kultúrnymi subjektmi, ktoré by mali záujem na šírení zberateľskej osvety a organizovaní zaujímavých spoločensko-kultúrnych podujatí.
  • Šíriť zberateľskú osvetu a dobré meno Európskej zberateľskej spoločnosti na základe rôznych propagačných materiálov (pohľadnice, brožúry, letáky a podobne)

Termíny členských schôdzi – Nakoľko členovia neprejavili záujem o konanie pravidelných schôdzí v určenom pevnom termíne, členské schôdze sa konajú naďalej nepravidelne po vzájomnej dohode členov podľa potreby.

Uznesenie – Rada Európskej zberateľskej spoločnosti prijala plán práce na rok 2015 hlasovaním (Za: 3 Proti: 0 Zdržal sa: 0). Taktiež čakatelia na členstvo boli prijatí hlasovaním (Za: 3 Proti: 0 Zdržal sa: 0), čím sa stávajú riadnymi členmi Európskej zberateľskej spoločnosti.


2014

Štvrtá členská schôdza občianskeho združenia Európska zberateľská spoločnosť v roku 2014 sa konala dňa 12.10.2014 v Košiciach.

Program rokovania:

Zhodnotenie doterajšej činnosti – V roku 2014 sa konali štyri zasadania Európskej zberateľskej spoločnosti – v zápisniciach označené ako členské schôdze. Toto označenie bolo použité z dôvodu, že Európska zberateľská spoločnosť po svojom založení neevidovala žiadnych členov okrem zakladajúcich členov tvoriacich Radu Európskej zberateľskej spoločnosti. Združenie v priebehu roka získalo nových členov a tým pádom čelí potrebe zavedenia oficiálnych členských schôdzí, ktoré podľa predbežného návrhu Mgr. Jána Bocana budú konané v termínoch búrz organizovaných Slovenskou numizmatickou spoločnosťou v Košiciach. Tieto burzy ponúkajú vyžitie pre členov Európskej zberateľskej spoločnosti, nehľadiac na ich zberateľské zameranie a konajú sa pravidelne v dopredu určených termínoch. Čelnská schôdza by sa mala konať po skončení burzy. Termíny členských schôdzi budú určené na prvom zasadaní Rady Európskej zberateľskej spoločnosti začiatkom roku 2015.

Prijatie pravidiel pre spolupracovníkov – Mgr. Ján Bocan predniesol pred Radou Európskej zberateľskej spoločnosti návrh pravidiel pre potenciálnych spolupracovníkov

Finančné prostriedky a bankový účet – Mgr. Ján Bocan predniesol potrebu zriadenia bankového účtu pre občianske združenie a taktiež možnosť požiadania o finančnú dotáciu od mesta Snina. Získaním bližších informácii týkajúcich sa založením bankového účtu, respektíve požiadaním o dotáciu bola poverená tajomníčka Európskej zberateľskej spoločnosti Ing. Zuzana Zreláková. Aj tohto zasadania sa zúčastnili všetci členovia Európskej zberateľskej spoločnosti, na žiadosť ktorých sa Rada rozhodla prijať návrh pojednávajúci o navrátení časti cestovných nákladov každému členovi. Zvyšok finančného fondu bude presunutý na bankový účet združenia hneď po jeho otvorení.

Uznesenie – Rada Európskej zberateľskej spoločnosti prijala jednotlivé návrhy pravidiel pre potenciálnych spolupracovníkov a návrh pojednávajúci o preplatení cestovných výdajov bolo prijaté hlasovaním (Za: 3 Proti: 0 Zdržal sa: 0) v nasledovnom znení: „Z finančného fondu Európskej zberateľskej spoločnosti bude uvoľnených 6 € pre každého člena na pokrytie časti cestovných nákladov (pre invalidných dôchodcov z dôvodu polovičného členského poplatku a taktiež polovičných nákladov spojených s cestovaním vlakom/autobusom bola určená taktiež polovičná suma – 3 €)


Tretia členská schôdza občianskeho združenia Európska zberateľská spoločnosť v roku 2014 sa konala dňa 21.09.2014 v Prešove.

Program rokovania:

Zhodnotenie doterajšej činnosti – Vynovenie a zjednotenie dizajnu internetových stránok Európskej zberateľskej spoločnosti znamenalo ďalší krok vpred k vylepšeniu propagácie združenia medzi zberateľmi. Okrem oficiálnej stránky www.eca.kr-collectors.eu, na ktorej sú a naďalej budú publikované články týkajúce sa oficiálnej činnosti združenia, pribudla aj stránka blogu www.eca.retrospektiva.eu, ktorej úlohou bude zhromažďovanie článkov týkajúcich sa zberateľstva zoradených do rôznych kategórii podľa zamerania. Neoddeliteľnou súčasťou internetových stránok združenia je stránka na facebooku, ktorá v tejto dobe získala viac ako 500 označení „páči sa mi“ od rôznych zberateľov a sympatizantov zberateľstva. Snahou Európskej zberateľskej spoločnosti je i podpora a poskytnutie záštity pri budovaní samostatného projektu www.retrospektíva.eu, ktorá svojim spôsobom súvisí so zberateľstvom a s históriou mesta Snina.

Získavanie nových spolupracovníkov – Snahou Európskej zberateľskej spoločnosti je vybudovanie jednak silnej komunity zberateľov, ako aj vybudovanie zberateľského portálu tvoreného internetovými stránkami združenia. V snahe získať nových prispievateľov sa členovia Rady Európskej zberateľskej spoločnosti zhodli, že je potrebné vyhotoviť určité pravidlá pre prípadných externých prispievateľov a pravidlá pre koordináciu sympatizantov združenia, ako aj zostaviť a uverejniť výzvu, v papierovej i online podobe, ktorá by dokázala osloviť zberateľov k tejto činnosti. Rada Európskej zberateľskej spoločnosti sa zhodla na tom, že vypracovanie pravidiel a získanie nových sympatizantov môže znamenať opäť malý posuv združenia vpred.

Členské stretnutia – Dnes sa historicky po prvýkrát stretli všetci členovia Európskej zberateľskej spoločnosti na zberateľskej burze organizovanej Klubom filatelistov v Prešove. Toto stretnutie znamenalo pozitívny ohlas zo strany členov, medzi ktorými došlo k formulovaniu neurčitého návrhu, spočívajúcom v stretávaní sa členov na podobných zberateľských podujatiach, najmä v mestách východného Slovenska ako napríklad Košice, ktoré pravidelne, niekoľkokrát do roka organizujú zberateľské burzy. Podľa termínov týchto búrz by mal byť v budúcnosti zostavený predbežný plán členských schôdzi. Rada Európskej zberateľskej spoločnosti po dôkladnom zvážení situácie dospela k rozhodnutiu, že cestovné náklady spojené s týmto historicky prvým stretnutím členov združenia, budú z časti uhradené z vyzbieraných členských príspevkov.

Stav finančného fondu – Výslednú sumu vyzbieranú z členských poplatkov dokumentuje vložená tabuľka. Nakoľko sa pri zakladaní združenia, Rada Európskej zberateľskej spoločnosti rozhodla všetky výdavky spojené s oficiálnou činnosťou združenia, po dobu trvania jedného roku uhradiť z osobných finančných zdrojov, z vyzbieranej čiastky pozostávajúcej z členských poplatkov, nebolo do tejto chvíle čerpané vôbec (bližšie informácie poskytujeme k nahliadnutiu na požiadanie výlučne členom združenia).


Druhá členská schôdza občianskeho združenia Európska zberateľská spoločnosť v roku 2014 sa konala dňa 13.04.2014 v Košiciach.

Program rokovania:

Zhodnotenie doterajšej činnosti – Dňa 11.03.2014 došlo k podpísaniu zmluvy o spolupráci medzi Európskou zberateľskou spoločnosťou a Slovenskou numizmatickou spoločnosťou pobočka Humenné. Členovia rady, nápad podporovať kultúrne podujatia, ktoré by mohli nejakým spôsobom súvisieť so zberateľstvom, hodnotili ako dobrý a preto sa následne zhodli na tom, že je potrebné aj naďalej pokračovať v nadväzovaní spolupráce s kultúrnymi činiteľmi a organizáciami.

Určenie cieľov na rok 2014 – Navrhované ciele by sa dali rozdeliť do dvoch skupín:

a) Krátkodobé ciele – ciele, ktoré je možné zrealizovať v rámci jedného roka
b) Dlhodobé ciele – ciele, ktorých realizácia vyžaduje prípravu dlhšiu ako jeden rok

Krátkodobé ciele Európskej zberateľskej spoločnosti:

– Priebežné vytvárať databázu kontaktov na zberateľov a zberateľské organizácie a kluby, za účelom ich neskoršieho oslovenia ohľadom spolupráce, šírení zaujímavých informácii týkajúcich sa zberateľstva a propagácie zberateľských podujatí.

– V rámci skvalitnenia informovanosti zberateľov a odbornej, či laickej verejnosti, vytvoriť redakčný tým ľudí, ktorí budú ochotní písať o svojich zberateľských záľubách, respektíve o konkrétnych zberateľských artikloch. Tieto články budú neskôr publikované buď v papierovej alebo online podobe.

– Spolupracovať na príprave kultúrnych podujatí, ktoré by napomohli k predstaveniu Európskej zberateľskej spoločnosti a jej činnosti obyvateľom mesta Snina, v ktorom sa nachádza sídlo spoločnosti.

Dlhodobé ciele Európskej zberateľskej spoločnosti:

– Osloviť základné a stredné školy ohľadom možnej spolupráce na realizovaní prednášky a následnej diskusie v priestoroch školy a takýmto spôsobom podchytiť záujem o zberateľstvo u mládeže. V prípade záujmu pripraviť metodické pomôcky (napríklad mince uskladnené v plastových bublinách alebo známky uložené v ochranných obaloch, ktoré by si mohli záujemcovia chytiť do vlastných rúk a prezrieť si ich), respektíve založiť zberateľský krúžok pre deti mladšie ako 18 rokov.

– Získavať historické a aktuálne informácie a použiteľné materiály z mesta Snina a okolia (staré pohľadnice, fotografie, knihy, výstrižky z novín a podobne), na základe ktorých by bolo možné vytvoriť prostriedok na propagovanie regionálneho diania (textovo-obrázková prezentácia, audio-vizuálna prezentácia  a podobne).

– Zabezpečiť informovanosť zberateľov v meste a jeho okolí na základe zverejnenia informácie o organizovaných alebo spoluorganizovaných podujatiach v novinách a káblovej TV spolu s výzvou na vzájomné zoznámenie sa. V prípade kladnej reakcie na výzvu, zorganizovať posedenie pre zberateľov, za účelom ich vzájomného spoznávania sa, respektíve výmeny zberateľského materiálu.

Prijatie nových členov – Na základe podania žiadosti o členstvo eviduje Európska zberateľská spoločnosť následné žiadosti:

R. V. , T. O. a T. K. (v záujme ochrany osobných údajov uvádzame na tomto mieste iba iniciály)

Čakatelia na členstvo boli prijatí hlasovaním – Za: 3  Proti: 0 Zdržal sa: 0. Týmto aktom sa menovaní stávajú riadnymi členmi Európskej zberateľskej spoločnosti.

Uznesenie –  Rada Európskej zberateľskej spoločnosti prijala navrhované ciele a členov bez pripomienok. Uznesenie bolo prijaté hlasovaním – Za: 3  Proti: 0 Zdržal sa: 0


Prvá riadna členská schôdza občianskeho združenia Európska zberateľská spoločnosť sa konala dňa 07.02.2014 v Stakčíne, v priestoroch hotela Armales ***.

Program rokovania:

Komentované čítanie dodatkov k stanovám – Mgr. Ján Bocan prečítal navrhované dodatky k stanovám, ktoré doplnil komentármi. Do čítania vstupovali jednotliví zúčastnení s rôznymi otázkami a žiadosťami o vysvetlenie. Všetkým bolo odpovedané.

Hlasovanie o prijatí dodatkov k stanovám – Rada Európskej zberateľskej spoločnosti vyhlásila hlasovanie o prijatí navrhovaných dodatkov k stanovám, hlasovali všetci prítomní – Za: 3 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Týmto aktom boli dodatky prijaté v navrhovanom znení.

Uznesenie – Rada Európskej zberateľskej spoločnosti prijala dodatky k stanovám bez pripomienok. Uznesenie bolo prijaté hlasovaním – Za: 3  Proti: 0 Zdržal sa: 0


Ustanovujúca schôdza občianskeho združenia Európska zberateľská spoločnosť sa konala dňa 01.01.2014 v Snine.

Program rokovania:

Komentované čítanie stanov – Mgr. Ján Bocan prečítal stanovy združenia spolu s navrhovanými dodatkami, ktoré doplnil komentármi. Do čítania vstupovali jednotliví zúčastnení s rôznymi otázkami a žiadosťami o vysvetlenie. Všetkým bolo odpovedané.

Hlasovanie o prijatí stanov – Členovia prípravného výboru vyhlásili hlasovanie o návrhu stanov, hlasovali všetci prítomní – Za: 3 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Týmto aktom boli stanovy prijaté v navrhovanom znení.

Schválenie sídla a výšky členských poplatkov – Za sídlo spoločnosti bola navrhnutá adresa /tento údaj poskytujeme iba na požiadanie/. Zároveň bola navrhnutá výška ročného členského poplatku pre rok 2014 na 12 € a výška jednorazového zápisného poplatku na 2 €. Hlasovali všetci prítomní – Za: 3 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Týmto aktom bolo odsúhlasené sídlo spoločnosti a členské poplatky na rok 2014.

Voľba orgánov združenia – Členmi prípravného výboru bola navrhnutá Rada Európskej zberateľskej spoločnosti nasledujúcim spôsobom:

Mgr. Ján Bocan – Predseda Európskej zberateľskej spoločnosti
Róbert Károly – Predseda Európskej zberateľskej spoločnosti
Ing. Zuzana Zreláková – Tajomník Európskej zberateľskej spoločnosti

Za návrh hlasovali všetci prítomní – Za: 3 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Týmto aktom bola vymenovaná Rada Európskej zberateľskej spoločnosti. K uvedeným návrhom neboli zo strany prítomných predložené žiadne doplňujúce návrhy a pripomienky.

Uznesenie – Ustanovujúca členská schôdza schválila založenie občianskeho združenia „Európska zberateľská spoločnosť“ a prijala stanovy združenia bez pripomienok. Zvolila Radu Európskej spoločnosti podľa predloženého návrhu a stanovila výšku členských poplatkov na rok 2014. Uznesenie bolo prijaté hlasovaním – Za: 3  Proti: 0 Zdržal sa: 0