Namiesto úvodu

Zberateľstvo je vášeň, ktorá odbúrava generačné rozdiely, vytvára priateľské vzťahy a na základe ktorej je možné načerpať mnoho vedomostí aplikovateľných v bežnom živote. Okrem toho, medzi zberateľmi existuje neviditeľné puto, akási iskra v oku, či skrytý vzorec správania, podľa ktorého sa navzájom poznajú.

Už od nepamäti sa ľudia so spoločnými záujmami združovali a vytvárali najrôznejšie spolky. V minulom storočí, na území vtedajšieho Československa, vznikali rôzne zberateľské kluby, ktoré sa už v tej dobe tešili popularite hŕstky členov a sympatizantov zberateľstva. V tej dobe však neexistovali technické vymoženosti takého rozsahu, ako je tomu dnes. Nech sa prihlási človek do veku štyridsať rokov, ktorý v živote nepoužil počítač. Naši starí rodičia sa v minulom storočí tešili zavedeniu pevnej telefónnej linky a príchodu televízie, dnešná doba ponúka osobné počítače, mobilné telefóny, internet… Možnosti dnes sú proste iné ako boli kedysi. Pokým mnoho mladých ľudí prijíma technické výdobytky s otvorenou náručou, starší ľudia sa im poväčšine snažia vyhnúť a ostať verní technike, ktorú objavili počas svojej mladosti. Ak by sme sa pokúsili aplikovať tento psychologický jav na zberateľskú obec, objavíme medzi jednotlivými zberateľmi určité spoločné znaky, ktoré sú dôležité pri nadväzovaní nových kontaktov a získavaní nového zberateľského materiálu. Mnoho starších zberateľov získava a šíri informácie iba v kruhu svojich najbližších a zberateľský materiál získava prostredníctvom osobných stretnutí s inými zberateľmi. Za takéto stretnutie je možné pokladať napríklad zberateľskú burzu. Zberateľ tam dôjde, niečo predá, niečo kúpi, respektíve vymení. Získa informácie o tom, čo majú ostatní zberatelia k dispozícii a dohodne sa s nimi na mieste a čase ďalšieho stretnutia, najčastejšie sa dohodnú na termíne ďalšej burzy. Existujú zberatelia, ktorí preferujú získavanie nového zberateľského materiálu skrz aukciu. Starší zberatelia vytvárajú mnohokrát uzavreté komunity, do ktorých je bez osvojenia si ich spôsobov myslenia a konania, ťažké preniknúť.  Mladí, poväčšine začínajúci zberatelia majú preto problém dostať sa k odborníkom a kvalitným kúskom vhodným do zbierky. Výhodou mladých zberateľov je ich flexibilita a technické možnosti. Na poli internetu objavíme veľké množstvo online bazárov, e-shopov, aukčných domov a iných komplexných portálov, ktoré ponúkajú množstvo zberateľsky atraktívnych predmetov, no väčšinou jednostranných a rovnakých informácií. Na informácie vyplývajúce zo zberateľskej praxe starších zberateľov je často krát chudobný i internet. Našou snahou je preto prepojiť mladých so starými, skúsených s menej skúsenými, tých, ktorí obchodujú online a tých, ktorí obchodujú na báze osobného stretnutia.

Našim cieľom je vybudovanie silnej zberateľskej komunity, ktorej členovia si budú navzájom pomáhať a navzájom sa podporovať vo svojom zberateľskom nadšení. Aj kvôli tomuto poslaniu sme sa rozhodli založiť občianske združenie, ktoré bude napĺňať a uspokojovať potreby v budúcnosti vytvorenej zberateľskej komunity. Budeme radi, keď sa stretneme s Vašou podporou.

Mgr. Ján Bocan
Predseda spoločnosti