Robotnícke cestovné lístky

Robotnícke cestovné lístky sa vydávali zamestnancom využívajúcim vlaky na dochádzku za prácou. Podkladom na vydanie robotníckeho cestovného lístka bol preukaz s označením Z alebo T, overený zamestnávateľom (každé 2 mesiace) a dopravcom (ČSD). Cestovné lístky s touto zľavou sa vydávali na jednotlivé cesty (k preukazu Z) ako polovičné jednosmerné, ako spiatočné s 5-dňovou platnosťou pričom prvý deň vyznačený na lístku sa do platnosti nezapočítaval a na opakované cesty (k preukazu T) pre denné dochádzanie ako týždenné alebo mesačné, spiatočné alebo jednosmerné na maximálnu vzdialenosť 100km. Oba druhy lístkov na opakované cesty počas obdobia svojej platnosti boli použiteľné od pondelka do piatka na jednu cestu denne v smere tam a späť, resp. pri jednosmerných lístkoch iba v smere tam, výnimočne boli platné aj v sobotu (pracovná sobota) alebo v deň pracovného voľna s potvrdením zamestnávateľa o konaní pracovnej zmeny. Číslo kalendárneho týždňa vyznačil pokladník do príslušnej kolonky. Farebné označenie tohoto druhu cestovného lístka bolo modré (s výnimkou jednorazových polovičných lístkov) a na týždenných lístkoch boli na zadnej strane kolonky s označením jednotlivých dní v týždni, ktoré slúžili na kontrolné označovanie sprievodcom vo vlaku. Na pravej strane od názvu dňa sa označovala cesta tam a na ľavej strane cesta späť. Jednosmerné týždenné robotnícke lístky boli modré s hrubým bielym pruhom uprostred. V neskoršom období sa objavili, ťažko povedať z akého dôvodu aj robotnícke lístky zelenej a bielej farby. Hypoteticky sa možno domnievať, že nebol dostatok modrej lepenky takže sa používalo čo bolo k dispozícii… Pravdou je aj to, že v neskoršom období na farebnom odlišovaní lepenkových cestovných lístkov až tak veľmi nezáležalo. Napriek vyše 40-ročnej histórii tejto zľavy bola robotnícka zľava na Slovensku zrušená v roku 1995, v Čechách už v roku 1993. Na priloženom obrázku sú zobrazené lístky pre všetkých 10 tarifných pásiem na ktoré bolo možné vydať týždenný lístok. V roku 1993 sa počet pásiem rozšíril a maximálna vzdialenosť na ktorú bolo možné vydať robotnícky lístok sa zvýšila na 200km.

Autor článku: Tomáš Petro

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.