Zbieranie keramiky

V dnešnej bode je možné zbierať naozaj asi všetko. Od naozaj hodnotných vecí až po veci, ktoré reprezentujú iba určitú citovú hodnotu konkrétneho zberateľa. Jednou zo zberateľských mánií je aj zbieranie porcelánu a keramiky. Toto zberateľské pole je naozaj také široké, že tu dokážu nájsť množstvo zberateľského materiálu tak začínajúci zberatelia, ktorí do svojej záľuby neplánujú vraziť veľké množstvo peňazí, ako aj zberatelia, ktorí naopak peniaze potrebujú investovať. Povedzme si trochu bližšie, o čo ide.

Keramikou označujeme výrobky zo sušenej alebo pálenej hliny. Prvé keramické výrobky sa vyrábali už v praveku, konkrétne v mladšej dobe kamennej. Keramika sa delí podľa povrchovej úpravy na rôzne druhy. Terakota je označenie pre neglazovaný výrobok z pálenej pórovitej hliny tehlovej, hnedej alebo žltohnedej farby. Pojem kamenina sa používa pre glazúrovaný výrobok z tvrdého keramického materiálu. Fajansa sa používa pre označenie jemných hrnčiarskych výrobkov na ktorých je nanesená biela glazúra slúžiaca ako transparent, na ktorej sú nanesené ďalšie maľby. Pórovinou sa označujú glazované výrobky belavej farby vyznačujúce sa dobrou plasticitou, patria sem napríklad obkladačky a iný sanitárny materiál. Porcelán je najkvalitnejším druhom keramiky. Vzniká vypálením keramického cesta tvoreného zmesou kaolínu, ostriva a taviva. Toľko teórie. Asi najviac zberateľov keramiky sa špecializuje práve na porcelán. Ten bol objavený v 7. storočí v Číne, odkiaľ sa zhruba v 16. storočí dostal do Európy. V roku 1710 za začal vyrábať aj v Nemeckom Meissene, odkiaľ sa jeho výroba rozšírila aj do Čiech, Rakúska, Talianska, Ruska, Francúzska a Anglicka.

Keramická značka slúži na označenie výrobcu alebo výrobného strediska. Už v stredoveku sa na našom území označovali keramické výrobky rôznymi značkami vyrytými do dna alebo tela nádoby napríklad na hrdle alebo ušku. Značky boli vyrývané nechtom alebo nožom. Neskôr na tejto účel boli použité razidlá vyhotovené špeciálne na tento účel. Značky vyobrazovali najčastejšie používané symboly ako koleso, hviezda, kríž a podobne. Neskôr boli používané značky vyskladané z písmen abecedy, ktoré zobrazovali monogram alebo meno výrobcu. Značky sú významným vodítkom pri určovaní keramiky. Neznačkované výrobky sú považované za neautorizované a tým pádom menej cenné.

Čínsky porcelán, tak ako aj prvý európsky porcelán bol značený modrou farbou pod glazúrou. Vyskytujú sa hojne nielen kreslené na glazúre, pod glazúrou, ale aj tlačené značky. V roku 1891 bol v USA prijatý zákon, ktorý hovorí o tom, že všetok do Ameriky privezený tovar musí byť označený nápisom MADE IN a krajinou pôvodu. Tomuto označeniu sa nevyhol ani porcelán. Zo značky porcelánu nie je ľahké a niekedy ani možné vyčítať všetky potrebné informácie. Z pohľadu zberateľa je problematika značiek veľmi dôležitá a je potrebné sa jej hlbšie venovať.

Porcelán má obrovský potenciál stať sa predmetom zbierky. Vyskytujú sa kusy, ktoré majú nižšiu i vyššiu hodnotu, preto sú prístupné prakticky každému, kto prejaví záujem o zbieranie. Je však samozrejmosťou, že drahšie kúsky sa po určitom čase lepšie zhodnocujú. Aby bola zbierka zaujímavou, odporúča sa zbierať iba výrobky určitého výrobcu, respektíve nejakú tematiku.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.