Bibliofília

Termín Bibliofilia by sa dal definovať ako záujem o knihy a láska k nim.