Numizmatika

Numizmatika skúma mince, papierové platidlá a príbuzné pamiatky (medaily, účelové známky, plakety, žetóny a podobne).