Vitajte na našej stránke !

Zberateľstvo je záľuba, ktorú je možné rozvíjať a venovať sa jej praktický po celý život. Každý človek môže disponovať určitými predpoklady k tomu, aby sa stal zberateľom. Svojimi aktivitami sa snažíme podporovať zberateľstvo každého druhu. Našou snahou je podchytiť najmä začínajúcich zberateľov, pomáhať im pri rozvíjaní záujmu o zberateľstvo a históriu, vysvetliť im čo je čo a ako na to. Rozhodne nedokážeme zmeniť myslenie verejnosti a názor odporcov zberateľstva. Môžeme však pôsobiť na verejnú mienku a ovplyvňovať ju. Prostredníctvom vhodnej obsahovej náplne, výberom tém a spôsobom komunikácie s verejnosťou môžeme prezentovať našu činnosť tak, aby sme poukázali na silné stránky zberateľstva a dokázali motivovať množstvo zberateľov pri zveľaďovaní zberateľskej činnosti.

Zberateľstvo už dávno prekročilo štádium, kedy sa tento termín spájal výhradne so zhromažďovaním určitého druhu zberateľského materiálu. Prirodzený sklon vedie zberateľov k získavaniu stále nových informácii, znalostí a skúseností, ktoré si vyžadujú užšie osobné styky s inými zberateľmi, zberateľskými inštitúciami a klubmi. Tieto styky spojené s budovaním kontaktov na stále nových zberateľov sú zárukou dlhodobej spolupráce a rozvoja rôznych zberateľských disciplín.

V dnešnej dobe má na zberateľstvo dopad najmä internet, prostredníctvom ktorého je možné pohodlne a ľahko získavať stále nový zberateľský materiál. Okrem toho internet umožňuje získavanie informácii podstatne rýchlejšie ako je to pri tradičných klubových alebo výmenných stretnutiach populárnych najmä u starších zberateľov. K ďalším výhodám internetu patrí poskytovanie značnej anonymity a pocitu relatívnej bezpečnosti pri kúpe alebo predaji. Ani my nechceme ostať pozadu, preto sa snažíme budovať zberateľské stránky ako je táto a budeme radi, keď ich budú navštevovať zberatelia v snahe získať informácie, respektíve oboznámiť sa s tým, čo je nové v zberateľských kruhoch.

nn2015

Preklik na online verziu článku – Naše novinky – Snina – 3/2015 zo dňa 12.02.2015